Home
Aanbod
Makelaardij
Hypotheken
Verzekeringen
Budding BV
Contact
Budding BV > Particulier

In en rond het huis

Woonhuis
Met een woonhuisverzekering of opstalverzekering:
 • verzekert u schade aan uw huis en bijgebouwen (zoals garage of tuinhuisje);
 • zijn uw huis en bijgebouwen verzekerd tegen schade door onder andere storm, brand, blikseminslag, inbraak en vandalisme;
 • kunt u ook de ramen van uw woning verzekeren met de glasverzekering;
 • krijgt u de kosten terug van het herstellen of opnieuw bouwen van uw huis (herbouwwaarde).
Inboedel
Met een inboedelverzekering:
 • verzekert u schade aan uw bezittingen in uw woning;
 • zijn uw bezittingen verzekerd tegen schade door onder andere storm, brand, blikseminslag, inbraak en vandalisme;
 • kunt u uw waardevolle spullen (zoals sieraden en foto- en filmapparatuur) meeverzekeren op de kostbaarhedenverzekering;
 • kunt u uw bezittingen ook buiten uw huis verzekeren met de buitenshuisdekking;
 • krijgt u een bedrag terug waarvoor u spullen nieuw kunt kopen (nieuwwaarde) of u krijgt de waarde van uw spullen op het moment van de schade (dagwaarde).
Aansprakelijkheid
Met een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP):
 • verzekert u schade die u per ongeluk bij of aan anderen veroorzaakt;
 • verzekert u geen schade die u veroorzaakt met uw auto of andere motorvoertuigen, schade die u expres maakt en schade die u tijdens uw werk maakt;
 • verzekert u ook schade die uw gezinsleden en huisdieren bij of aan anderen veroorzaken;
 • heeft u over de hele wereld dekking.
Rechtsbijstand
Met een rechtsbijstandverzekering:
 • verzekert u zich van juridische bijstand bij een juridisch conflict;
 • verzekert u kosten van externe juridische bijstand bij een juridisch conflict;
 • krijgt u juridisch hulp bij bijvoorbeeld een verkeersongeval, conflict met werkgever, ruzie met de buren of onenigheid over een onjuist uitgevoerde reparatie.
 Auto en ongevallen inzittenden
Met een autoverzekering:
 • verzekert u schade aan of veroorzaakt door uw auto;
 • kunt u kiezen uit wettelijke aansprakelijkheid (WA), WA + beperkte cascodekking en WA + uitgebreide cascodekking
 • is bij de cascodekkingen naast schade aan de auto ook diefstal van de auto verzekerd;
 • is de dekking afhankelijk van de leeftijd van uw auto (nieuwwaarde-, aanschafwaarde- of dagwaarderegeling).
Met een ongevallen inzittenden verzekering:
 • verzekert u de immateriële schade bij een ongeval aan bestuurder en passagier(s);
 • heeft u keuze uit twee soorten:
 • ongevallen inzittenden verzekering: keert eenmalig een vooraf afgesproken bedrag uit bij overlijden of blijvende invaliditeit
 • schadeverzekering inzittenden: keert de werkelijk geleden schade uit bij overlijden, blijvende invaliditeit en materiële schade;
 • maakt het niet uit wie er schuldig is aan het ongeval.Gezondheid en inkomen

Gezondheid is uw kostbaarste bezit. Maar gezondheid is niet vanzelfsprekend! Verzeker daarom uw lijf en leden zelf én het wegvallen van inkomen als uw lijf en leden daar niet meer voor kunnen zorgen.

Zorg
Met een zorgverzekering:
 • verzekert u de kosten van medische behandeling, het gebruik van hulpmiddelen of andere voorzieningen waar een medische noodzaak voor is; 
 • kunt u risico’s die niet in het basispakket zitten verzekeren met aanvullende dekkingen (zoals tandarts, uitgebreidere fysiotherapie en alternatieve geneeswijzen); 
 • heeft u ook in het buitenland recht op onvoorziene, noodzakelijke zorg.

Reis
Met een reisverzekering:
 • verzekert u schade die u oploopt tijdens reizen; 
 • is uw bagage verzekerd tegen diefstal, beschadiging en verlies; 
 • zijn medische kosten (voor zover deze niet op de zorgverzekering worden vergoed) kosten bij overlijden of blijvende invaliditeit verzekerd; 
 • kunt u kiezen uit een kort- en een doorlopende verzekering.

Inkomen
Met een inkomensverzekering:
 • verzekert u zich tegen het risico van het wegvallen van inkomen uit arbeid door onvoorziene gebeurtenissen;
 • moet u denken aan risico’s zoals ziekte, arbeidsongeschiktheid, werkeloosheid, ouderdom en overlijden;

Ongevallen
 • Met een gezinsongevallenverzekering: verzekert u de financiële gevolgen na een ongeval bij overlijden of blijvende invaliditeit; 
 • zijn zowel uzelf als uw partner en kinderen verzekerd; 
 • krijgt u een eenmalige uitkering voor bijvoorbeeld aanpassingen aan uw huis of een periodieke uitkering voor bijvoorbeeld opvang tijdelijke arbeidsongeschiktheid. 
Overlijden

De dood is een moeilijk onderwerp. Men wuift het weg: ‘Dat duurt nog zo lang.’ Of: ‘Waarom zou ik moeten praten over doodgaan?’ Wacht niet af. Er zijn praktische zaken en speciale wensen rondom begrafenis of crematie te regelen. Ook zijn er financiële gevolgen door het overlijden van u of uw partner.

Overlijdensrisicoverzekering
Met een overlijdensrisicoverzekering dekt u het financiële risico af als u overlijdt binnen de looptijd van deze verzekering. De verzekeraar keert het bedrag, dat u verzekerd had op uw leven, uit aan de begunstigden (uw nabestaanden). Denk bij financieel risico bijvoorbeeld aan betaling van hypotheek of huur zodat uw nabestaanden kunnen blijven wonen of een aanvulling op het inkomen van uw partner voor extra kosten van kinderopvang of studie.

Gemengde overlijdensverzekering
Bij de gemengde overlijdensverzekering wordt net als bij de overlijdensrisicoverzekering het verzekerde bedrag uitgekeerd bij uw overlijden (de verzekerde) voor de einddatum. Echter, bent u op de einddatum nog in leven, dan keert de verzekering op de einddatum het verzekerde bedrag uit. Deze verzekering keert dus altijd uit.           

Begrafenisverzekering
Met een begrafenisverzekering kunnen de kosten voor een begrafenis worden betaald. Er zijn twee soorten: de natura uitvaartverzekering en de geld uitvaartverzekering. Het grootste verschil tussen beide is de beperking in keuzes en de manier waarop wordt uitgekeerd: in natura (diensten) of in geld.

natura uitvaartverzekering
Bij een natura uitvaartverzekering bindt u zich voor de uitvoering van de uitvaart aan de uitvaartonderneming van de verzekeringsmaatschappij. Een natura verzekering biedt slechts beperkte dekking en is in de meeste gevallen niet toereikend voor alle kosten van een uitvaart. Daarom wordt deze verzekering meestal gecombineerd met een geldverzekering.

geld uitvaartverzekering
Een geld uitvaartverzekering keert een bedrag ineens uit. U en uw nabestaanden hebben maximale keuzevrijheid bij de besteding van het bedrag. Dit betekent dat u bepaalt wie de uitvaart verzorgt, niet de verzekeraar.
Schrijf u hier in voor onze nieuwsbrief en blijf up-to-date op het gebied van verzekeringen en financieringen.